• game bài uy tín nhất hiện nay Gold Rally

  2.9/5
  • 2.8/5 LCB.org
  • 3.0/5 gameandcasino.com
  • Ph?n m?m

   Playtech
  • Lo?i h??nh

   Video Slots
  • Cu?n:

   3
  • ???ng l??ng:

   s? 8
  • Ph?n tr?m xu?t chi:

  Gold Rally - 3 reel, 8 paylines, v?i c??c v??ng th??ng. C? ??nh k??ch th??c ??ng xu l?? $ 2,00

  B?n c?? th? ch?i t? 1 ??n 8 d??ng, nh?ng h?y ch?c ch?n ch?i MAX BET cho gi?i ??c ??c l?y ti?n.

  Bi?u t??ng t? l? l?? phan t??n v?? tr? ti?n:

  • 5 Phan t??n = 5x C??c c?a b?n
  • 6 phan t??n = 10 l?n ??t c??c c?a b?n
  • 7 phan t??n = 50 l?n ??t c??c c?a b?n
  • 8 Scatters = 200X ??t c??c c?a b?n
  • 9 Phan t??n = Jackpot ti?n b? !!!!!

  Dynamite trong t?t c? 4 g??c k??ch ho?t v??ng th??ng.

  Khi b?n v??o v??ng th??ng, h?y l??m theo h??ng d?n tr??n m??n h??nh.

  Gi?i ??c ??c ti?n b? b?t ??u t? $ 75.000,00.

  C??c khe 8 d??ng kh?? ??c ???o v?? th?? v? ?? ch?i, h?y th? !!

  • M?m m?i
  • Gi?? tr?
  • Chi?n th?ng trung b??nh
  • Chi?n th?ng l?n nh?t
  • Won cu?i c??ng
  • Playtech
  • ?? 23.799
  • ??, 690,025
  • ?? 71,0352 tu?n tr??c

  TR?? CH?I MI?N PH??

  V??ng 20rally 201